Tag: KTKL-081

Gái gọi cao cấp phục vụ nó cứ gọi là tuyệt đỉnh

Tôi nói - à dì, tôi có nên đi trong khi anh ấy đi vắng không? Cô ấy nói - bạn đến và ngồi xuống. tôi có thể pha trà Bạn có muốn uống cùng tôi không? Tôi nói có. Cô ấy đi pha trà và tôi bắt đầu xem TV. Dì ở nhà một mìn...