Tag: Kaede Okui

Bản di chúc của ông trước khi qua đời

Bản di chúc của ông trước khi qua đời. Anh ấy chắc hẳn rất thích nó vì anh ấy không nói gì cả. Sau đó cô ấy quay lại và tôi xoa xoa cái bụng phẳng lì, săn chắc như thể thao của cô ấy. Không cần phải nói, tôi di chuyển...