Tag: JUY-653

Vì muốn bán được bảo hiểm nên phải đánh đổi

Tôi đã ngăn Phúc lại, nhưng anh ta không dừng lại, anh ta đụ tôi như một cái máy. Nhưng điện thoại thì cũng phải nghe nên tôi nín thở một lúc trước khi bắt máy. Trò chuyện với Didi. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bực bội vì c...