Tag: JUQ-208

Vietsub
Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi. Tôi nghĩ lại và hình ảnh bố tôi ôm eo tôi và cố gắng đưa ngày càng nhiều con cặc của ông vào mông tôi hiện lên trong đầu tôi. Đối với tôi, dường như có một khẩu đại bác lớn đang bắn vào...