Tag: JUQ-159

Gặp lại bạn học cũ, người mà tôi từng yêu thầm

Cả hai chúng tôi đã chơi bài bốn lần vào ngày hôm đó. Bốn tiếng đồng hồ chết tiệt. Cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Sau một lúc nghỉ ngơi, cả hai chúng tôi cùng nhau ăn sáng và anh ấy mặc quần áo. Khi chúng tôi rờ...