Tag: JUQ-153

Vợ thuê gia sư về dạy Yoga cho chồng và cái kết

Và tôi nhận ra điều đó ngay khi nhìn thấy Sandra lần đầu tiên. Cô ấy hóa ra là cao cấp. Tinh tế, mảnh mai, với khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn phù hợp với tuổi 45 của cô. Mặc dù cơ thể mảnh mai (hay tôi nên nói là đẹp nh...