Tag: Jonathan Jordan

Con gái vô tình thấy bố mình đang quay tay

Hơn nữa ... tôi cũng cảm thấy như bạn sự tự tin trên thế giới khi tôi ở bên bạn... nhưng bởi Chúa Israel... Tôi là em gái của bạn!... - cô ấy cao giọng hơn - lẽ ra phải có bất kỳ hình thức tin tưởng nào... nhưng thế đ...