Tag: IPX-978

Thanh niên lần đầu lái máy bay không ngờ sướng như thế

Khánh bạn có muốn ở lại với tôi không? Khánh - chị dâu sẽ gặp rắc rối. Tôi- không, căn hộ của tôi là 2 BHK và vợ bạn cũng đã về nhà mẹ đẻ. Điều đó cũng sẽ không quay trở lại sớm. Khánh - Vâng... Tôi sẽ suy nghĩ về nó....