Tag: Gái Già

Khi gái già thiếu thốn tình dục

Khi gái già thiếu thốn tình dục. Khoảng nửa tiếng sau, anh ấy gọi tôi vào phòng và hỏi tôi có vui lòng mát-xa cho anh ấy không, điều mà anh ấy hầu như không bao giờ yêu cầu, nhưng tôi đồng ý mà không thấy anh ấy có gì...