Tag: Futaba Mio

Qua phòng chụp hình giúp chị và cái kết

Qua phòng chụp hình giúp chị và cái kết. Khi tôi 18 tuổi, và đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến nó (tôi chỉ lưu giữ trong ký ức của mình thôi) . Tôi giới thiệu ngắn gọn về mình: Tên tôi là Gabriel và tôi hiện 26 tuổi. T...