Tag: FSDSS-647

Vietsub
Con ghệ của thằng bạn bén quá

Con ghệ của thằng bạn bén quá

Con ghệ của thằng bạn bén quá. Bạn có thấy điều tôi muốn nói với bạn không? Đó là những điều còn đọng lại trong gia đình và không được nói ra. Sau đó anh ấy nói rằng trước tiên anh ấy sẽ dạy tôi biết khi nào một con g...