Tag: Em Gái Mưa

Buổi chiều cùng em gái mưa luyện tập cưỡi ngựa

Buổi chiều cùng em gái mưa luyện tập cưỡi ngựa. đó sẽ là sự cam chịu và suốt đời mang gánh nặng lương tâm vì đã biết cách dạy dỗ các em đàng hoàng. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó Chúa sẽ tha thứ cho tôi." Anh ấy cúi...