Tag: DLDSS-209

Em lễ tân chuyển nghề sang làm diễn viên

Em lễ tân chuyển nghề sang làm diễn viên. Ngoài ra, khi chúng tôi sẵn sàng thì cũng đã hơn 11 giờ tối, và đã quá muộn để bắt đầu tìm kiếm một địa điểm để ăn tối... Quỳnh cũng không phản đối, vì vậy một lần nữa tôi lại...