Tag: Đi Khách

Nữ sinh bím múp lần đầu đi khách

Nữ sinh bím múp lần đầu đi khách. Tôi vào bếp uống nước và hút một điếu thuốc. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã ngủ rồi. Tôi tắt đèn và đóng cửa lại. Đó là lần thứ ba tôi đến trong một ngày và tôi đã kiệt sức. Tôi tắm nh...