Tag: DASS-115

Bố đi công tác thì để con chăm sóc cho mẹ

Bố đi công tác thì để con chăm sóc cho mẹ. nên tôi bắt đầu mở mông em ra từng chút một cho đến khi tôi cảm nhận được cái lỗ nhỏ ấm nóng của em thì tôi bắt đầu đút ngón tay vào từ từ, từ từ, em chỉ rên lên một tiếng là...