Tag: Ayumi Natsukawa

Cám dỗ bởi chị hàng xóm mông to

Anh ấy nói - lúc đó bạn đã không trả lời lời của tôi. Tôi nói - đây là gì? Anh ấy nói - đó là ... làm thế nào mà bạn trở nên lớn như vậy? Tôi nói - trước đó bạn cho tôi biết bạn đến lớp như thế nào? Anh nói - bụng anh...