Tag: Aya Kisaki

Người vợ mắc hội chứng trầm cảm

Người vợ mắc hội chứng trầm cảm. Alina lấy một cây gậy và vuốt ve cô ấy mà cô ấy thích, và lại gần hơn với cô ấy cho đến khi anh ấy thực sự ở trên người cô gái mà anh ấy vuốt mũi và cô ấy gãi đầu, họ luôn chơi như vậy...