Tag: ATID-546

Ngày mai em kết hôn rồi

Ngày mai em kết hôn rồi. Lúc đó là 2 giờ chiều, tôi suýt nữa phải nói với họ rằng chúng tôi phải đi nếu muốn ăn, vì chúng tôi không mang theo gì cả. Chúng tôi miễn cưỡng đứng dậy và thu dọn mọi thứ. Chúng tôi bắt đầu ...