Tag: ATID-357

Nữ giáo viên đáng thương suốt ngày bị địt

Nữ giáo viên đáng thương suốt ngày bị địt. tôi nói với anh ấy: bình tĩnh, Mẹ đừng lo, con biết mẹ sẽ thích mà, thả lỏng đi, bên cạnh đó, mẹ đã có tất cả bên trong rồi... Mẹ biết, mẹ biết, con chó, nó nói với mẹ, mẹ cả...