Tag: ADN-442

Con dâu à! Bố hứa chỉ đút vào 10 giây thôi

Sau vài giờ họ rời đi, và tôi bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà đó. Bố tôi và Teresa đã đi rồi, tôi phải kiên nhẫn đợi họ. Bố và Theresa, Họ đến và tôi nói với anh ấy về mẹ tôi và Andrea rằng họ đã đi du lịch. Bố hỏi ...